Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

Anne-Mie Van Kerckhoven

Hugo Roelandt: Getuigenissen, 2016
Happening

Netwerk brengt i.s.m. New Reform Archive een hommage aan performance kunstenaar Hugo Roelandt (°1950, Aalst), die op 21 juli 2015 overleed. De tentoonstelling focust op de kunstactiviteiten die hij in de jaren ’70 en ’80 realiseerde in zijn geboortestad Aalst.

Openingsevent ZA 23.04 2016 20:00
+ re-enactment van de performance Creatie van een Stuk, 1978, door Maria Degrève en muzikanten Kwinten Callens, David De Corte en Nikolaas Van Droogenbroeck.
+ getuigenissen van Roger D’Hondt , Marc Holthof en Anne-Mie Van Kerckhoven.