Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

Anne-Mie Van Kerckhoven

25 1995 god en geweld. 0000u kl 181x135 (c)image: AMVK
Ongeloof en Geloof/Disbelief and Belief, 1995
Andere , 181 x 135 x 8.2 cm
Paint and plexi on wood

"Gravure/collage in en met Plexiglas, vastgemaakt op houten geschilderde doos: een deel van de cyclus “God en Geweld”, hiervoor vroeg ik een vriend om te poseren terwijl hij een skelet magnetiseert. Voor elke sessie lazen we samen een deel uit ‘the Sermon on the Mount’ in ‘the Gospel of Matthew’." — AMVK