Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

Anne-Mie Van Kerckhoven

2017 superdemocratie senaat photo m hka 6 9 image: (c) M HKA, Collection M HKA, Antwerp / Collection Flemish Community
Nursing Activities, Direct (Verpulveren) [Nursing Activities, Direct (Pulverizing)], 1995-1998
Installatie , 190,5 x 529 x 75 cm (geheel), 2 x 1 m (platen)
Videoband VHS, hout, metaal

De multimediale installatie Nursing Activities, Direct (verpulveren) maakt deel uit van het omvangrijke HeadNurse-project dat Anne-Mie Van Kerckhoven in 1995 aanvatte. Dit ambitieuze project bestaat uit verschillende tentoonstellingen en reports waarin AMVK de hedendaagse, door beelden begeesterde samenleving haar diensten als “head nurse” aanbiedt en zonder ironie de helende rol van kunst vooropstelt (Van Kerckhoven was in 1999 al te gast als HeadNurse in de museale solopresentatie Nursing Care, in Melancholy Stupor). Ook in dit kleurrijke, veelvormige werk primeert het onderzoek naar het beeld van de vrouw in dit hedendaagse visuele regime.