Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Installations

Lemal 1 (c)image: AMVK
Le Mal, la Morale et Sentimental, 1982
Installatie

"In aansluiting op de uitkomst ‘INDUSTRIELE TYPEN’ en het onderzoek doorheen de geschreven en geïllustreerde pers deze installatie, op aanvraag, in de afgedankte cafetaria van het ICC te Antwerpen.
Deze afschuwelijke ruimte bleek achteraf de ideale plaats om mijn reis doorheen het vuile binnenste van de algemeen geldende normen, die leiden tot de meeste menselijke handelingen, in voor te stellen. Hier distilleerde ik de beweging van de menselijke drijfveren achter elke actie die niet te maken heeft met het voortplanten en tot stand houden van de soort.
Deze drijfveren houden telkens een uitgangspunt (1), een uitwerking (2), en een conclusie in, alsook het feit dat in de uitwerking (2) der dingen steeds de som van het uitgangspunt (1), het uitgangspunt plus de conclusie (1 + 3) en de uitwerking zelf (2) begrepen zijn.

Dus:

 1. Le mal             -         verticale beweging - staan

  1. Drift                       1’. Wij willen macht
  2. Droom                   2’. Wij willen weten
  3. Droom                   3’. Wij willen aanhangers.

   
 2. La morale        -        schuine beweging - zitten

  1. Wellust                  1’. Grote kracht
  2. Verachting            2’. Uitdaging
  3. De ziel                   3’. Vruchtbaar.

   
 3. Sentimental     -        horizontale beweging - liggen

  1. Familie-embargo  1’. Beweging
  2. Structuur der        2’. Houding
      systemen
  3. Identiteit               3’. Richting

Nota:
Ik heb ervoor gezorgd d.m.v. de picturale illustraties te verduidelijken dat elk nummer 2 gelijk is aan 1 + (1 + 3) + 2. Dit gaat zover als de toeschouwer toelaat. Bij de opening heeft CLUB MORAL d.m.v. klanken en reciteren van teksten over trance voor een bijkomend hypnotisch effect gezorgd.

1. Agressiviteit        door strakheid
2. Weekheid           door gemakzucht
3. Kracht                 door bodemloosheid


De onderontwikkelde zone van wangedachten vormt de juiste coördinaten tot - definities als bijzettafeltjes en vals plafond om - kortom, intuïtie is de perfecte timing voor conflicten wat betreft toerisme, folklore + politiek van de geest!"

− AMVK