Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Installations

15 1989 de vijfde kracht installatie   film  kopie (c)image: AMVK
De 5de Kracht, 1989
Installatie , variable dimensions
video installation, 1 projection, 5 monitors

"Door het maken van de installatie De 5de kracht wilde ik een cultusruimte creëren waarin verschillende morele overlevingssystemen tegelijkertijd konden bestaan, om een beeld te krijgen van wat ons als westerlingen bepaalt in ons gedrag en rationele ontwikkeling. Atheïstische maar ook religieuze ideeën, Rozenkruisers, beoefenaars van zwarte magie, vrijmetselaars, sektes over evolutie en informatie, heidense bezweringen, popcultuur…

Het zit er allemaal in. Het is een poging om wat verscheurd is door beschaving en bewustzijn te herenigen. Ik gebruikte hiervoor kennisrepresentatie, meer bepaald artificiële intelligentie, en combineerde die met medische kleurindicaties op foto’s van de gezichten van hartpatiënten. In mijn achterhoofd dacht ik aan intelligentie als een beschavingsziekte, een soort schimmel die onze geest heeft binnengedrongen."

− AMVK