Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

Catalogues (Solo)

2.verdeelenheers (c)scan: M HKA, design: Frans Pans
Annemie Van Kerckhoven 'Verdeel en heers' (een multimedia installatie), 1989
Boek , 28.5 x 20 cm, language : Dutch, French, English, publisher : ICC/Internationaal Cultureel Centrum, Antwerpen
Ink, paper

Samenstelling tentoonstelling en redactie catalogus: Greta Van Broeckhoven
Teksten: Frank Heirman en Greta Van Broeckhoven
Vertalingen: Georges Ade (Frans), Ted Alkins (Engels)
Lay-out: Frans Pans
Foto's: Frans Pans
Druk: Carto, Brussel
Technische coordinatie: Paul Willems

Uitgave door:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
ICC/Internationaal Cultureel Centrum
Wettelijk depot: D/1989/1540/6
Catalogusnummer: 296