Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

Personal Publications

3.eenbloemvansmarten (c)scan: M HKA, cover: AMVK
Een Bloem van Smarten was haar Mond, 1991
Boek , 32.4 x 32.1 cm
Ink, paper

Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van Anne-Mie VAN KERCKHOVEN en Danny DEVOS in Galerie Transit te Leuven van 25 okt. ot 1 dec. 1991. 

Druk: Nijs, Herent (kaft); Kollektief de Wrikker, Antwerpen
Oplage: 300 exemplaren, genummerd (Exemplaar collectie M HKA: 00191)
(c)Club Moral & Transit, 1991
Galerie TRANSIT, Tiensevest 39, B-3010 Leuven