Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

Catalogues (Solo)

9.uberdasich (c)scan: M HKA, cover: AMVK
Anne-Mie Van Kerckhoven – Über Das Ich, 2009
Boek , 79 p., 19.5 x 13 cm
Ink, paper

Dit boek werd gepubliceerd als documentatie bij de tentoonstelling Anne-Mie Van Kerckhoven – Über das Ich (Willkür und Tranzendenz) [and a lot of fun] in DAADgalerie van 16 maart tot 29 april 2007.

Tekst: Ludwig Seyfarth
Korte teksten: Anne-Mie Van Kerckhoven
Vertaling: April Lamm and Franz v. Stauffenberg
Editing: Katharina Garrelt
Foto's: Danny Devos, Barbara Thumm, Anne-Mie Van Kerckhoven
Design: Dorén + Koster, Berlin
Druk: H. Heeneman, Berlin