Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

Personal Publications

Amvk2007 07 (c)image: AMVK
Boek , 14.5 x 20 cm
Paper, ink

Urewut, een mystieke allesverterende razernij.

"Deze beelden bieden weerwerk aan bodemloze diepten van aliënatie en irrealiteit. Ik nam in 2002 een reeks foto's in het midden van de zomer in een zonnige Franse badplaats aan de Atlantische oceaan. De uitgelaten strandvreugde ging volledig aan mij voorbij, want ik was daar helemaal alleen en enkel op doortocht. De picturale elementen heb ik in een vlaag van woede en frustratie, in december 2005, thuis voor de tv, aan 5 van de foto's toegevoegd. Dit na inzage van een recent overzicht van hedendaagse Vlaamse schilderkunst. Naderhand is er op elk van de foto's een stuk tekst van mij gekomen: seks-gerelateerde overpeinzingen die ik jaren geleden schreef. Leven en lijden vormen een tegenstrijdige set van beelden die in hun verloop een vitaal probleem van ongebluste hunker naar liefde probeert glad te strijken."

— Anne-Mie Van Kerckhoven