Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

Personal Publications

Een leeg cover kopie (c)image: AMVK
Boek , 16 p., 26 x 20 cm
Paper, ink

Anne-Mie Van Kerckhoven, Een Leeg, 2014, MER. Paper Kunsthalle, Gent, BE 

Zeven geselecteerde gedichten door Antwerpse kunstenares Anne-Mie Van Kerckhoven (°1951), geïllustreerd met enkele originele zwart-wit pentekeningen door de kunstenares. Beperkte oplage van 300 kopies.