Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Drawings

Het werk van Anne-Mie van Kerckhoven (AMVK) ontstaat uit grafische notities, tekeningen waarin ze haar gedachtestromen vastlegt. Voor haar is het tekenen een vorm van verstaan, het zorgt ervoor dat men waarnemingen kan vereenvoudigen en beheersbaar kan maken. De tekeningen zijn sierlijk en dynamisch. Ze getuigen van kwetsbaarheid, lijden en angstige visioenen.

De kunstenares spreekt in de eerste plaats met beelden, sterk gecondenseerde beelden, die hun betekenis niet onmiddellijk prijsgeven. Vaak combineert ze haar tekeningen met tekst, in bijschriften of in titels. De taal-beeldassociaties dwingen de kijker zich te bezinnen over de bestaande conventies. Het onderuithalen en bevragen van conventies is een leidmotief in het werk van AMVK.  Terugkerende thema’s zijn de verhouding tussen mens en dier, tussen intelligentie en intuïtie, tussen menselijke creativiteit en artificiële intelligentie.

AMVK brengt de meest uiteenlopende elementen tot nieuwe betekenisgehelen. Ze gebruikt beelden uit haar persoonlijke levenssfeer, beelden uit haar geheugen en beelden uit de ons omringende beeldcultuur. Deze combineert ze met verwijzingen naar archetypische elementen uit de getallen- of kleurensymboliek en de godenwereld maar evengoed ontleent ze aspecten uit het meest recente wetenschappelijke onderzoek, onder andere naar artificiële intelligentie. Uit deze zeer verscheiden elementen creëert AMVK haar hoogst persoonlijke taal, waarin ze de opgedane kennis over wetenschap combineert met kritische bevindingen over rolpatronen en andere machtsmechanismen in de samenleving.

AMVK legt zich in haar werk vooral toe op een verkenning van het vrouwelijke. Beelden van en teksten over vrouwen zijn de meest dominante in haar werk.

Het vrouwelijke lichaam is een constante. Zelf formuleert ze het als volgt: ‘Ik gebruik de vrouwelijke figuur specifiek als metafoor voor wat de wereld de mensen aandoet, voor onze cultuur, voor ons zijn.’ Met haar krachtige, zelfbewuste vrouwenbeelden biedt AMVK een alternatieve visie op de traditionele benadering van het vrouwelijk, verleidelijk naakt. Alle negatieve connotaties, verbonden met het vrouwelijk naakt, worden omgebogen naar hun positieve tegenpool.


AMVK: Drawings 1974


AMVK: Drawings 1975


AMVK: Drawings 1976


AMVK: Drawings 1977


AMVK: Drawings 1978

AMVK: Drawings 1986
AMVK: Drawings 1989


AMVK: Drawings 1990


AMVK: Drawings 1991


AMVK: Drawings 1992


AMVK: Drawings 1993


AMVK: Drawings 1994


AMVK: Drawings 1995


AMVK: Drawings 2004


AMVK: Drawings 2005


AMVK: Drawings 2006AMVK: Drawings 2012


AMVK: Drawings 2013