Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Film

Komfort Über Alles!, 1980
Video , 00:16:09
video (U-Matic), digitalized, sound

Een ‘gegidste rondleiding’ van de installatie Komfurt über alles! in De Warande in Turnhout in 1980. De installatie, bestaande uit vijf kernwerken met satellieten, hebben geen vastgelegd pad. Er is een brochure met de hoofdthema’s in beschreven: hersen-tester, precisie-analysator, probleemdetector, structuurapparaat, evolutiemonitors.

"De installatie Komfort Über Alles ging over problemen en hun oplossing. Ze bestond uit 5 kernwerken, omringd door kleinere akolieten, ter ondersteuning. Elk groot werk fungeerde als een machine , als stap naar de oplossing van het probleem. Er bestond een duidelijk parcours binnen de installatie en men werd geholpen door een bijpassende brochure. De werken hadden namen als Hersentester, Precisieanalysator, Probleemdetector, Structuurtoestel en Evolutiemonitor."

"In de 17e eeuw was er de Intellectuele Revolutie, in de 19e eeuw: de Industriële Revolutie en in de 20e de Seksuele Revolutie. Nu leven we in de digitale revolutie. Een of Nul. Ja of Nee. Veel pijn wordt veroorzaakt door moralisme, dualiteit. Zwart en wit. De kunstliefhebber wordt aangetrokken tot het abstracte, terwijl het abstracte nooit seksueel stimulerend zal zijn." 

− AMVK


Camera: AMVK, DDV

Editing: AMVK

Soundtrack: Willy Tielemans

Actors: AMVK

Produced by: AMVK, Club Moral, De Warande