Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Film

The Lips of Osiris Ani, 1984
Video , 00:19:15 / 00:17:50
super 8 film

Een film over liefde, identiteit en reïncarnatie. Gevangen in de cyclus van de evolutie. De film werd gemaakt om een live performance van Club Moral te begeleiden, waarin Danny Devos met zijn hoofd onder water roept, het geluid versterkt door een hydrofoon. Dit terwijl AMVK deze tekst declameert: “The Lips of Osiris Ani, a fragment of the Egyptian Book of the Death in which the gods are asked to re-open the mouth of the beloved one”. 

− AMVK


Camera: AMVK, DDV

Editing: AMVK

Soundtrack: Club Moral

Actors: Different animals, Club Moral and friends

Produced by: Club Moral