Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Film

L'Age d'Or Nr 2, 1987
Video , 00:01:00
U-Matic, videoclock

"Deze installatie ontketent via 4 draaiende monitoren elke 10 minuten, en dit gedurende 5 minuten, De relatieve strijd tussen het nu , haar verleden en de toekomst.  2 bij 2 draaien de monitoren in tegengestelde richting, als 4 swastikas, een aktie die te zien is in een schuin overhangende spiegelwaarop de wijzers uit taken de reële tijd tonen.  Op de monitoren, die 2 bij 2 dezelfde beelden tonen, ziet men enerzijds DDV die op een draaiende wijzersschijf, wringend tegen de richting in “I wanna Be Injured” roept, anderzijds animatie en komputeranimatie van zijn handeling in 12 verdeeld.  Dit is mijn adoptie van de mythe van Prometheus."

− AMVK


Camera: AMVK, DDV

Actors: DDV