Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Film

Maybe this Time I Win, 1989
Video , 00:06:25
Betacam / U-matic / VHS, computer animation

"Een 15 minuten durende animatie waarin sleutelwoorden van een uiteenzetting over kennisrepresentatie in het veld van de Artificiële Intelligentie gecombineerd worden met de gezichten van 15 hartpatienten. De kleuren op de gezichten van de patienten vertellen aan welk soort ziekte de persoon lijdt. De film is deel van een visueel onderzoek naar de intrinsieke verbanden tussen abstracte en concrete cultplaatsen als overlevingsmechanismen aan de ene kant, en aan de andere kant vooruitgang en beschavingsziektes." 

"Mijn installaties gaan over actuele problemen van het hedendaagse artistiek overleven gerelateerd tot de restauratie van verzwakte functies van het centrale zenuwstelsel. De fundamentele principes onderliggend aan het werk van het brein, die het ertoe in staat stelden vele jaren te werken zonder onderbreking, worden vandaag gestuurd door de belangen van experts, niet alleen in medicatie, biologie en wetenschap maar ook in de kunst. Dat komt doordat deze principes gebruikt kunnen worden om overlevingsmechanismen meer betrouwbaar te maken." — AMVK


Camera: AMVK

Editing: AMVK

Animation: AMVK

Soundtrack: Distorted Lisa Minelli song of movie “Cabaret”

Produced by: ICC Antwerpen, Club Moral