Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Film

Video , 00:10:02
computer animation

"Kleuren, vormen en cijfers veranderen langzaam volgens een vast patroon, terwijl de klankband trager en trager, abstracter en abstracter wordt. De discrepantie tussen de beide bewegingen geeft een rust en losmaking die als de antipode van negatieve melancholie ervaren wordt.

Het hier en nu wordt enkel opgevuld met het zijn zelf, de creatieve lust verandert langzaam in een cosmisch niets. Geen verlangen meer, geen heimwee, geen ego, alleen bestaan, harmonie, een erotische versmelting met de werkelijkheid, dus.

De klankband bestaat uit een collage van de eerste tonen van een science -fiction-film-icoon met geluiden van autonome verstandige robots die tegen muren aanbotsen en zo nóg verstandiger worden." 

− AMVK


Camera: AMVK

Editing: AMVK

Animation: AMVK

Soundtrack: AMVK

Produced by: Club Moral