Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Film

55 my heart of coming screenshot 1 (c)video still: AMVK
My Heart of My Coming into Being, 2002
Video , 00:05:43
computer animation

"Een zittende figuur kijkt naar de zon, terwijl diens gedachten zich verbinden met de horizont. De figuur vereenvoudigt zich tot abstracte vormen , kleur en daarna niets meer. Waarna de persoon als gedachte terug bestaat om eeuwig voort te leven.

Deze computeranimatie werd gemaakt in opdracht van de Universitaire Inrichting Antwerpen, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de afdeling Palliatieve Hulpverlening (PHA)."

− AMVK


Camera: AMVK

Editing: AMVK

Animation: AMVK

Soundtrack: ‘Mutation’ (1969) by Jean Claude Risset

Produced by: PHA, UIA Antwerp, Club Moral