Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Film

Adam of Eva in het Paradijs - B, 2004
Video , 00:08:53
computer animation

"Over het incestueuze gebaar van de held als androgyne larf, verlangend naar terugkeer door droeve penetratie van ons moeder, een terloopse Danse Macabre uigevoerd in een avondlijke kamer als windstille vlakte, de eredienst verzwegen en overstemd door gemaskerde roddelaars, beschaamd om de zang van het strelend zwart, oud elektrisch karnaval dat eens opruide tot stilte, totdat de toerist zich vermaakt tot een huid van ruis, in mono."

− Mauro Pawlowski


Concept: Anne-Mie Van Kerckhoven en Mauro Pawlowski

Sound: Mauro Pawlowski

Acting: Mauro Pawwlowski, Dennis Denijs and many friends.

Camera: Anne-Mie Van Kerckhoven, Danny Devos, Chris Van Camp and assistant.

Animation and montage: Anne-Mie Van Kerckhoven

Producer: MOMU, Antwerpen/Club Moral