Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Film

Video , 00:06:02
computer animation, sound

"Animatie van een tekening van een burgerlijk interieur in Parijs rond 1900. De meubelstukken reiken naar elkaar zoals groeiende planten. De animatie evolueert als een schimmel, zoals de menselijke gedachte. De tekening draagt een citaat uit Sigmund Freud’s Civilisation and Its Discontents (1908), uit het hoofdstuk The Cultural Sexual Moral and Modern Nervosity."

− AMVK


Camera: AMVK

Editing: AMVK

Animation: AMVK

Soundtrack: AMVK

Produced by: Club Moral