Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Film

E bis 20 schetsboek kasteel (c)video still: AMVK
Schetsboek Kasteel , 1989
Video , 00:04:50
16 mm animation, VHS

"De twee schermen, gespiegeld, zijn een altaar en een oneindig sediment van tweedeligheid, perspectief, computertekeningen en uitdrijvingsrituelen. De tekeningen tonen het hotelkasteel van mijn grootouders, een zwarte zon, een vrouwelijke borst, tijdsregelingen en kleuren. Het kasteel is persoonlijke geschiedenis en de danser is Marc Vanrunxt."

− AMVK


Camera: Georges Terryn, AMVK

Dancer: Marc Vanrunxt

Animation and editing: AMVK

Producer: Club Moral