Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Film

Amvk videosheet 28 (c)video still: AMVK
Video
VHS

"Tijdens de zomer van 1992 werd ik tesamen met 18 andere kunstenaars uit Europa en Amerika uitgenodigd door het cultuur en ontmoetingscentrum “De Warande” in Turnhout. Het ging om een tentoonstellingsproject met als vertrekpunt kunst en cultuur in een provinciestad. Het was de bedoeling om met dat wat de stad ons te bieden had aan mensen, cultuur, het uitzicht van de straten , bezienswaardigheden enz., ter plaatse te komen werken. Om naderhand de gemaakte dingen tentoon te stellen. We mochten al het materiaal van “De Warande” gebruiken, we aten en sliepen 10 dagen ter plaatse.

Omdat ik van mijn 15 tot mijn 18 jaar op kostschool had gezeten in het Heilig Graf Instituut van Turnhout vond ik het bijna normaal dat ik daarover iets ging doen. Ik besloot te vragen of ik ter plaatse video-opnamen mocht maken. Het was toen toch grote vakantie en wie weet  kon ik met mijn camera nog eens alleen door de klassen en  gangen van vroeger lopen.

Na lang wachten kon ik uiteindelijk met de hoofdzuster afspreken die me toestemming gaf om te filmen. Ook werd ik uitgenodigd tot een rondgang in het slot-gedeelte van het klooster, waartoe de school behoort. Dit tot mijn grote verbazing,  want vroeger was dat volstrekt verboden; dàt gedeelte was namelijk enkel toegankelijk voor geestelijken, niemand wist wat er zich achter de deuren met SLOT bevond. Nu kon ik zien dat,  gespiegeld aan de rechterkant van het gebouw met de school, aan de linkerkant een identiek, tot dan toe voor mij geheim gedeelte, leefde. Met heel lange, stille gangen, mooie tuinen en kunstwerken en een prachtige, oude bibliotheek.

Ik besloot twee verschillende videotapes te maken, elk  voor een gedeelte van het klooster: rechts voor de school en links voor de vertrekken van het échte klooster. Ik heb mijn camera een kwart gedraaid zodat ik de TV-schermen op hun kant tegenover elkaar kon zetten, in spiegel, zoals de structuur van het gebouw."

− AMVK


Editing: AMVK

Producer: Warande, Turnhout