Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Film

Amvk videosheet 49 (c)video still: AMVK
Video , 00:01:42
computer animation / loop

"Het criterium van substantie is haar activiteit: impressie van een jonge man op een dak, maart 1999.

Vergelijking: Kunst/Architectuur = Film/Waarheid.

Gebruik makend van de structuur van Barok muziek en filosofie werd de Barman film verbonden met de essentie van Leibniz filosofie: het criterium van substantie is haar activiteit, haar kracht.

De alchemistische staat van dit werk bevindt zich in de fase van ‘uitdovend’: het gevecht tussen donker en licht, de diagonaal. Een mengeling van virtuositeit, berekening en emotie."

− AMVK


Animation and sound: AMVK

Production: Club Moral