Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Film

Amvk videosheet 50 (c)video still: AMVK
Video , variable dimensions, interactive
computer animation

"Dit is een digitaal portret van een bevriende persoon. 120 kleurvariaties van één gezicht werden in het geheugen opgeslagen, men kan ze oproepen door het computerscherm aan te raken. De variaties komen at random te voorschijn.

Wanneer men de ogen aanraakt worden de kleuren feller, wanneer men de mond aanraakt spreekt de computer u toe. Er worden nog volgende interacties voorzien, hangt af van komend contact met Patrice zelf. Patrice Toye maakt films."

− AMVK


Producer: Club Moral