Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK

Ds bitmap 600x900 al 1 (c)image: AMVK
Transkamer, 2015-2018

Transkamer was de titel van de allereerste productie van het kunstenaarscollectief FERDNND, opgericht in februari in 2014. Het concept van de voorstelling werd bedacht door Louis Van der Waal, Mauro Pawlowski, Sigrid Damen, Anja Perisic, Céline Felga en AMVK.
Oorspronkelijk is Transkamer ontstaan uit hun gedeelde fascinatie voor all-round kunstenaar Roland Topor. Zijn roman Le Locataire chimerique (De Huurder), 1964, vormde het vertrekpunt. Het hoofdpersonage, een timide jongeman, trekt in het appartement van een vrouw die zojuist uit het raam gesprongen is. De man wordt tot wanhoop gedreven door de pesterijen van zijn nieuwe buren.
Het stuk vond ook inspiratie in de beelden van de Chileense filmmaker en stripauteur Alejandro Jodorowsky met zijn chaotisch universum van Christusfiguren, alchemisten en circursartiesten.
Als achtergrond van de voorstelling ontwierp AMVK deze altijd spelende dia-cyclus.