Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK

19820000c kl (c)image: AMVK
Le Mal, la Morale et le Sentimental: Liggen, Staan, Zitten, 1982
, dimensions variable
acrylic, felt tip and collage on plexi with iron tripod and electric wire

"Ik distilleerde de beweging van de menselijke drijfveren achter elke actie die niet te maken heeft met het voortplanten en tot stand houden van de soort. Deze drijfveren houden telkens een uitgangspunt, een uitwerking en een conclusie in, alsook het feit dat in de uitwerking der dingen steeds de som van het uitgangspunt, het uitgangspunt plus de conclusie en de uitwerking zelf begrepen zijn. Ik maakte deze reeks voor een evenement in Parijs, waar ik uitgenodigd was door krakers die helaas vroegtijdig uit hun tentoonstellingsruimte werden gezet. Ik heb het werk dan getoond in de groepstentoonstelling Actuele beelding in het Antwerpse ICC."

− AMVK