Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

Nothing More Natural

(c)image: AMVK
06 September - 02 November 2008
Wiels, Brussel

De afgelopen dertig jaar vormden de tekeningen van Anne-Mie Van Kerckhoven de basis van een ambitieus project dat de verbanden tussen geslacht, technologie en beeldvorming onderzocht. Deze tentoonstelling herevalueert haar werk in relatie met de carrière van de kunstenares en zet ze in het perspectief van de surrealistische erfenis, de underground en het stripverhaal.

De tentoonstelling zal een chronologische en thematische selectie bevatten van ongeveer 300 tekeningen, alsook een aantal experimentele werken en gerestaureerde films daterend van het begin van haar carrière. Deze confrontatie zal duidelijk de verbanden tonen tussen de psycho-diagnostische tekeningen en de iconografie van haar films en andere werken.

(bron: WIELS)