God en Geweld

1995
18 May - 25 June 1995
Antwerpen

"Mijn tentoonstelling is 7 werken die functioneren als bezweringrituelen ter verheerlijking van de vrouw als godgeest. Al scheppende praat de vrouw over zichzelf tegen zichzelf. Wanneer het oneindige principe al scheppende over zichzelf tegen zichzelf praat spreekt men over de oor- sprong van het dogma van de Heilige Drievuldigheid.

Men heeft het intelligente principe, het sprekende principe en het principe waarover gesproken wordt. Waarover in mijn werken gesproken wordt is de dood, zij die spreekt is zij die heelt en het derde is dat wat betekenis geeft.
Het woord geopenbaard, geuit door het leven is de vleeswording. Het is vanuit de gedachte dat het woord zich uit in “zijn”, waardoor het woord betekenis krijgt en stilte wordt."

— AMVK, 28.4.95