Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Works

(c)image: AMVK
Morele herbewapening: De geest/de spoken, 1998
Mixed Media , 25 x 21 cm (x 2)
paint on plexi with magnetic back

"Aan Morele herbewapening liggen 96 vrouwenafbeeldingen ten grondslag. Die koppelde ik aan termen uit boeken over het vermogen tot interne zelforganisatie binnen systemen, over thermodynamica en kennisrepresentatie, over manieren van ordening binnen systemen in een toestand van onevenwicht, over connectionistische netwerken en over de mogelijkheden tot representatie van concepten en associaties. In de marge van dat grote project heb ik veel verschillende losse werken gemaakt die magnetisch, dus herschikbaar, terecht zijn gekomen op de raamwerken van mijn HeadNurse-structuren.

Voor de eerste installatie van deze voortdurende reeks, in 1996, heb ik twee ingangen voorzien: één donker, één licht. Bezoekers kunnen zelf beslissen waar ze wensen toe te treden. De installatie bestaat uit de 96 geërotiseerde concepten, getoond op een 30-meter-lange muur gemaakt uit 12 verschillende platen, en deze computergeanimeerde film geprojecteerd op een groot scherm.

De installatie is opgedragen aan Baubo, obscene godin uit het verleden, die door haar tepels kijkt en door haar vagina spreekt, op zulk een vuile manier danst dat alle melancholische en depressieve vrouwen terug van plezier vervuld worden.

Ik dacht: Laten we een installatie maken die iedereen, man en vrouw, terug met plezier vervult. Dit door een hele hoop zwaar op de hand liggende woorden te herdefiniëren, mensen een aangename mentale massage te geven."

− AMVK