Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Works

(c)image: AMVK
Frozen Equipoise (Groys meets Obrist), 2006
Mixed Media , 123 x 100 x 0.3 cm
acrylpaint and silkscreen paint on plexi

"In Berlijn was ik in eenzelfde week aanwezig op een lezing van Boris Groys en een lezing door Hans Jürgen Obrist. Ik gebruikte woorden uit hun speeches en draaide ze rond 24 imperfecte zwarte ballen. Schilderij op transparant Plexiglas." 

− AMVK