Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Works

(c)image: AMVK
Individu: Duiding, 1991
, 5 x (+/- 50 x 40 cm)

"Beschrijving doodt fundament.

1. De attentieschijven en de groote van de stimuli zijn er zich van bewust dat strategie in ’t algemeen niet rationeel is. Oogfixatie klopt, klopt en mentale rotatie is onder ons. Het naïeve tegenover het gestofistikeerde, diepte versus het oppervlaktezicht. Met de klok mee of tegen de klok, mijn hand rekt uit, ik zie het. Ik verlang naar U. Rechts tegenover links, smelten onze spookhanden tesamen. Ondanks de zwaartekracht, loodrecht, begin ik mentaal op te vouwen. Het verwachte tegenover het onverwachte. Mentale praktijk-afstand en tijd. Uw nek. Is het uitzetting of samentrekking, het rechtse versus het averechtse?

2. Te laag bij de gronds is het algemeen lot: kubusvormige stimuli duiken op, tesamen met doelgerichte stimuli. Haaks op de zwaartekracht proeft mijn ontoegankelijkheid het verschil versus het onverschil. Multistabiel of niet, ik begin mentaal van vorm te veranderen. Ik draai naar de diepte, een niet analoge rotatie. Slagordes. Ik heb afleiders nodig om deze vloeibare staat het hoofd te bieden. Mijn mentale gewoonte kan deze graad van onstabiliteit niet overleven. Het positieve tegenover het negatieve, gebrek aan rationaliteit, teveel beschrijvingsniveaus. Naakt, te naakt.

3. 4 jaren eerder was mijn introspektief programma slechts causaal aan zichzelf gebonden. Ik hield de statistieken bij van de programmas van mijn eigen gedrag. Ze voorzagen in aftrekbare kracht, ze wisten wat ze wisten, ze maakten ad hoc conclusies. Wilt U de kracht van de weerspiegeling proeven dan raad ik U aan de architectuur van de weerspiegeling te bestuderen. U zal interne fouten verijdeld vinden en zich onderwerpen aan een objektief georienteerde, ronddraaiende interpretatie. Voor na methodes vrijwaren ons dus niet van tegenstrijdig, onzeker noch onvolledig gedrag.

4. Waardige degradatie. Onderplaatsing. Vijandige gevoelens. Me verdedigend vrees ik de cyclus van onaangename dingen. Vervreemd snak ik naar fixaties. Waar ik enkel leegte vind."

− AMVK, mei 1991

Uit: “Individu: Duiding. Verboden verbindingen + Twijfealchtige verbanden”, KMSK/ICC, 18-10-1991 tot 15-12-1991, p. 22. (Tentoonstellingscatalogus)