Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Works

(c)image: AMVK
God en Geweld/Violence and The Sacred, 1995
Installatie , 7 x (181 x 135 cm)

"Deze reeks omvat 7 werken die functioneren als bezweringrituelen ter verheerlijking van de vrouw als godgeest. Al scheppende praat de vrouw over zichzelf tegen zichzelf. Wanneer het oneindige principe al scheppende over zichzelf tegen zichzelf praat spreekt men over de oor- sprong van het dogma van de Heilige Drievuldigheid.

Men heeft het intelligente principe, het sprekende principe en het principe waarover gesproken wordt. Waarover in mijn werken gesproken wordt is de dood, zij die spreekt is zij die heelt en het derde is dat wat betekenis geeft.
Het woord geopenbaard, geuit door het leven is de vleeswording. Het is vanuit de gedachte dat het woord zich uit in “zijn”, waardoor het woord betekenis krijgt en stilte wordt."

— AMVK, 28.4.95