Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Works

(c)image: AMVK
Vanuit het Perspectief van de Tao, 2009
Mixed Media , variable dimensions
digital image

"Een imaginair straattafereel, waarin onder andere opeenvolgingen en cijfers zich als figuren gedragen. Werk gemaakt volgens de ziel van het boek Taoïsme – De weg om niet te volgen van Patricia De Martelaere uit 2006. Ik gebruikte dit beeld als begin voor mijn interactief werk Pluriform. Boven en onder voegde ik een afbeelding van een perpetuum mobile uit de 16e eeuw toe."

− AMVK