Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Film

(c)video still: AMVK
Video , 00:44:04
computer animated film and installation

“Dieper is een videowerk dat ongeveer 40 minuten duurt, waarin AMVK voor de hand liggende, banale beelden tracht te behandelen zodat er een nieuwe, alles behalve banale en zelf alarmerende realiteit ontstaat. Het personage van de bewegingskunstenaar Marc Vanrunxt figureert als menselijke aanwezigheid op een brug over de snelweg, in een kamer, een ruimt, een kunstenaarsatelier, enzovoort. Die beelden worden afgewisseld met andere beelden, gedubbeld en verdeeld, verkleurd en gepolariseerd.”

– Marc Ruyters

"Dieper: De anti-strategie van elke modernistische reductieregel verliest haar kracht in de onvermijdelijke confrontatie met de abstracte systemen van radicale negatie en weigering. Dieper gebruikt die modernistische reductieregel als stijl-element om via een soort anti-kwaad, in de essentie van de materie af te dalen. Dus ook af te dalen in het denken, op zoek naar het immorele, de anti-materie. Dieper in de stof, verder uit de hel, met het symbolisme mee, de afgronden in van het menselijke, dat is de bedoeling."

"De ondertitel van de 44 minuten durende film is  “deeper into matter, further away from hell”. Wat filosofen voorheen deden wordt nu door deeltjes-wetenschappers gedaan: de essentie van de materie onderzoeken… Dieper is een anti-sade werk. Dieper leest evenveel als een boek dan als een film."

− AMVK (03/03/03)


Camera: AMVK

Editing: AMVK

Animation: AMVK

Soundtrack: AMVK

Actors: Marc Vanrunxt

Produced by: Club Moral, Kunst/Werk