Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

Nursing care, in melancholy stupor

(c)image: AMVK
26 June - 12 September 1999
MuHKA, Antwerpen

Betekenissen die volgens de gangbare normen elkaars tegengestelden zijn, worden door Anne-Mie Van Kerckhoven met elkaar verbonden. De meest uiteenlopende media verenigt ze in installaties met een hoge graad van complexiteit.

Elke tentoonstelling functioneert als een ‘overlevingsmechanisme’ waarin ze nieuw werk introduceert of oud werk in een nieuwe context plaatst. In Nursing Care, in Melancholy Stupor presenteert de kunstenares recent geproduceerde computer-animaties, prints, teksten, tekeningen en video’s. Dit in samenhang met een selectie uit haar vroegere artistieke productie, die teruggaat tot 1980 - toen de kunstenares het tijdschrift PUBLIC ANNEMY NR.1 uitgaf. De aspiratie van HeadNurse Anne-Mie Van Kerckhoven lijkt er in eerste instantie op gericht de negatieve connotaties aangaande het concept “vrouw” te neutraliseren. In haar werk wordt vanuit een vrouwelijk oogpunt naar het obscene gekeken. Aan de hand van mechanismen en stereotypen uit de taal van de pornografie wordt een nieuwe taal ontwikkeld, een taal die alsmaar opnieuw gedefinieerd en geordend wordt, in een netwerk van opvattingen en verlangens.