Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

AMVK: Film

AMVK’s video - en filmwerk combineert op fascinerende wijze verschillende aspecten van haar werk. Vaak gepresenteerd in een minimalistisch kader van zwart-wit of monochroom fluorescerende elementen, versterken ze de belichaamde ervaring van haar beelden. AMVK projecteert in versneld ritme de met computer bewerkte tekeningen, afgewisseld met tekstmateriaal. De comhinatie van woord en beeld verkent bepaalde thema's zoals de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola (De vier uitersten, 1984) of de mysterieuze, ontregelende vijfde kracht (Maybe this time I win, 1989). Een tekstfragment als "Unde Malum?" verdiept en herhaalt haar fundamenrele bevraging naar onder meer de oorsprong van het kwaad. Op treffende wijze wordt die vraagstelling ook gevisualiseerd in de video Terezin (1995): zwart-witte beelden, met de computer bewerkte foto 's en tekeningen, tonen op het melancholische ritme van een muzikale vrouwenstem de kwetsbare naaktheid van de vrouw versus de verwoesting van de oorlog. De video Re-Pain (1999), knoopt - op het ritme van de muziek - opnieuw aan bij de abstracte wereld en de cijfercombinaties van haar vroege tekenin gen en bij de idee van het bestrijden van pijn via pijn. Via een traag verglijden van vorm in vorm ontwikkelt AMVK een ecriture automatique die onder meer de wijze waarop de taal ontstaat, onderzoekt.

— Hilde van Gelder, Sint-Lukasgallerij, Brussel, 2001