Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

In Dreams

Grimmvb 1 (c)image: AMVK
15 March - 26 April 2003
Galerie Barbara Thumm, Berlin

Anne-Mie Van Kerckhovens werk linkt filosofie, psychoanalyse en debatten over feminisme aan autobiografische momenten. In de Galerie Barbara Thumm zal ze haar nieuwe serie "La Science du Bien et du Mal" (de wetenschap van het goede en het kwade) voorstellen samen met de video "In Dreams" - een computeranimatie "die handelt over verscheurd te zijn tussen verschillende werelden, verschillende vaders, verschillende mannen, verschillende levens, verschillende hersenen en over kunst maken over die conditie" (Anne-Mie van Kerckhoven).

De serie computerprints "La Science du Bien et du Mal" is gebaseerd op een boek met dezelfde titel, dat in 1848 in Parijs gepubliceerd is. De auteur, een zekere Victor Géhant, gaat op verkenning in de menselijke ziel als het onderliggende hoofdprincipe van wat hij de voornaamste menselijke activiteiten noemt: liefde, begrip en verlangen. Anne-Mie Van Kerckhoven is al sinds 1999 aan het werken aan de serie die hoofdstukken van het boek linkt aan softpornfoto's uit haar eigen collectie. De collages zijn gescand in een computer en digitaal ingekleurd en de teksten zijn slechter leesbaar gemaakt.

Paul Vandenbroeck, curator van het Museum van Schone Kunsten in Antwerpen, heeft tijdens een bezoek aan de studio van Anne-Mie van Kerckhoven opgemerkt dat de geest en de inhoud van "La Science du Bien et du Mal" afgaan op het boek "Le Miroir des Ames Simples et Anéanties et qui simplement demeurent en Vouloir et Désir d'Amour" (De spiegel der eenvoudige, vernietigde zielen, die enkel in wil en verlangen naar liefde verwijlen) van Marguerite Porete (Vlaams-Frans, 1251-1310). Het boek is in 1302 gepubliceerd. Porete was een onafhankelijke begijn, een mystica die in 1310 samen met haar boek op de brandstapel verbrand werd in Parijs.

"Le Miroir is een theatrale evocatie van de strijd tussen reden en liefde, tussen valse theologie en de echte mystiek. Haar schrijven, nog steeds in de traditie van de courtoisie, is doordrenkt met "La rage d'aimer” (Razernij der liefde) en deze absolute woede brengt vrede over elke angst; ze geeft zekerheid om geliefd te zijn, indien nodig tot in het diepste van de hel. Een boek dat zichzelf een spiegel noemt, weerspiegelt de realiteit, maar het weerspiegelt ook diegene die het leest. Het is een uitnodiging om diep over zichzelf na te denken, om dichter te komen staan bij de realiteit. De middeleeuwse spiegel verbergt net zoveel als hij toont. Omdat de taal waarin het boek geschreven is niet absoluut is, wordt de lezer ook een interpreteerder en ondergaat hij een innerlijke transformatie van de bediening van de sacramenten. Marguerite Porete werd slechts in 1946 in Italië in ere hersteld dankzij Romana Guarneri." (Anne-Mie van Kerckhoven)

(Galerie Barbara Thumm)