Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

De Mens in het Dier

De mens in het dier (c)image: AMVK
16 January - 03 February 1985
ICC, Antwerpen

"De wetten van het denken, morele kracht, de kracht van het beeld… Een centraal scherm toont in beeld, tekening en tekst, mijn persoonlijke interpretatie van de Wetten van Aristoteles over zijn en niet-zijn. Aan elke kant van het hoofdscherm staat aan kleinere monitor waarop de toeschouwer door middel van veiligheidscamera’s beelden ziet van drie tweezijdige schilderijen in een andere kamer. Over interpretatie en re-interpretatie."

− AMVK