Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

Een Bloem Van Smarten Was Haar Mond

19910001c kl (c)image: AMVK
25 October - 01 December 1991
Galerie Transit, Leuven

Wraakgodinnen, erinyen

Wraakgodinnen, erinyen, zijn zoals furiën en gorgonen instrumenten van de goddelijke wraak na menselijke fouten. Ze zijn altijd met 3, zoals oa. ook de keltische godinnen.

De erinyen verpersoonlijken het geweten en zaaien ver- schrikking en ontzetting in het hart. Ze zijn het symbool van spijt en schuldgevoel, van de autodestructie van de persoon die zich overgeeft aan het besef een fout begaan te hebben die onvergeeflijk is.

Wanneer wraakgodinnen moirai worden hebben ze spe- cifieker met “het lot” te maken. Als wachtsters van de natuurwetten waakten ze oorspronkelijk over de fysische zowel als over de morele orde van de dingen. Al wie ten koste van zowel de goden als de mensen enig recht overt- rad werd door hen gesanktioneerd.

De evolutie van hun terrein beantwoordt aan die van het geweten dat eerst verbiedt en verhindert en daarna ver- oordeelt en vernietigt.

Alecto, Megaera en Tisiphone zijn de 3 erinyen.

Naar aanleiding van de niet te stuiten, alsmaar groeien- de aanwezigheid van computers en de macht die hen toe- bedeeld wordt, stelt men zich in academische kringen de vraag of het niet raadzaam wordt, analoog aan de Principia Mathematica, een Principia Cybernetica in het leven te roepen. Aan de V.U.B. te Brussel deed een groep onderzoekers een poging tesamen één systeem van cybernetische filosofie te bouwen en dit in betrekking tot de epistomologie (1), de metafysica (2) en de ethiek (3), of de allerhoogste menselijke waarden.

Het abstracte beeld dat zich als een symbool manifes- teert, krijgt de vorm van een figuur temidden een soci- aal-maatschappelijk universum. Complex. Fragmentair. Vandaar mijn erinyen.

AMVK.1991.

(1) met betrekking tot het nu
(2) met betrekking tot het verleden
(3) met betrekking tot de toekomst