Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

Pseudo-Fourier

Pseudo fourier a (c)image: AMVK
25 June - 13 August 2016
Solo Shows / Vitrine 7, Sao Paolo

"Wanneer ik oude en nieuwe werken mix met theorieën en lijsten die me dierbaar zijn, moet dit gelezen worden als een accumulatie van getuigenissen van dit persoonlijk, sociaal, utopisch wereldbeeld van mij.        

Ik noem deze tentoonstelling Pseudo-Fourier: een lijst van 17 pseudotheorieën in de traditie van wat de sociale utopist, François-Marie-Charles Fourier, (1772-1837) deed in zijn tijd. Hij concentreerde zich zowel op harmonie als op het installeren van pseudowetten om te vermijden dat oudere wetten terug zouden komen.  De pseudowereld die zo gecreëerd werd, wordt een positieve kracht die het origineel, de kopie en het model niet aannemen als reproducties. Die positieve kracht kan ook “kunst” worden genoemd. Lust en analyse zijn constant in strijd om de wetten te overtreden. De kunst van het gebruik van overtredingen is een hoofdkunst van harmonieuze en mathematische vergelijkingen van alle soorten. Afbeeldingen kunnen anarchistisch worden en circulatoire articulators verspreiden. Wanneer ik ze in een serie toon, zoals in lijsten, ontbindt de algemene harmonie de functie van tijd in frequenties van creativiteit op een manier die min of meer dezelfde is als die waarop een muzikaal akkoord uitgedrukt kan worden als de omvang of luidheid van de noten die er deel van uitmaken."

− AMVK, São Paulo, 6-2016