Anne-Mie Van Kerckhoven (ook bekend als AMVK) is een kunstenaar van een bijzondere complexiteit. Ze is geboren in 1951 in Antwerpen, waar ze nog steeds woont en werkt. Sinds de jaren 1970 is ze actief als beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en performer. Ze is altijd een pionier geweest – een vrouwelijke, collaboratieve, bedachtzame voorloper in een door mannen gedomineerde, marktgerichte, visueel geobsedeerde kunstenwereld – en zou daarom als een kunstenaar voor de toekomst moeten worden beschouwd. De praktijk van AMVK is werkelijk interdisciplinair. 

M HKA wil Anne-Mie Van Kerckhoven voorstellen aan een breder publiek als een innovator van vormen en vertolker van stemmingen – als zuurstof van de hele samenleving. 

Verdeel en Heers

De 5de kracht kl (c)image: AMVK
17 November - 22 December 1989
ICC, Antwerpen

"Mijn uitgangspunt voor de installatie “De 5de Kracht”  was het maken van een cult-ruimte waarin verschillende en aanvullende morele overlevingssystemen simultaan, naast elkaar aanwezig zijn. Waarvan de aanwezigheid in die zin continu en volledig is dat, op eender welk tijdstip dat men de ruimte betreedt, men een ethisch totaalbeeld ontvangt van dat wat ons als westerlingen, bewust en onbewust,  bepaalt in de meeste van onze gedragingen en gedachtensontwikkelingen.

De informatiestromen gebeuren volgens bepaalde ritmen en beslaan zowel de atheïstische als godsdienstige ideologiën, rozekruisers, zwarte magie, vrijmetselaars, informatieculus, vooruitgangscultus,  heidense natuurbezwering, populaire cultuur, artificïele intelligentie.

Ik noem het een mystiek werk omdat mijn drijfveer vooral het opheffen van tegenstellingen is, het herenigen van dat wat van in het begin van de mensheid uiteen werd gehaald. 2 ogen,2 oren, 2 hersenhelften, 2 handen, 2 voeten. Altijd zijn er 2 nodig om de diepte te ervaren, in de diepte te treden, ook  van het bewustzijn.

De pijn die het Ik van zichzelf verwijdert heet het bewustzijn.

Door dit alles  tesamen te tonen probeer ik die onderverdelingen op te heffen die ons ervan weerhouden bepaalde grenzen te overschrijden. Meer bepaald de grenzen die ons ervan weerhouden de eenheid met al wat geschapen is te voelen.

Dit is een work in progress, m.a.w. dit werk evolueert elke keer wanneer ik het toon, verfijnt zich, wordt aangevuld en duidelijker.

Ik beschouw dit werk als de smeltkroes van alle elementen waar ik in de afgelopen 20 jaar mee gewerkt heb."

− AMVK